Komisie IM

Zamestnanci IM

Na Inštitúte manažmentu UCM pôsobia ako poradné orgány riaditeľa komisie, ktorých členov menuje riaditeľ. Sú to:

Komisia pre vzdelávanie:

Komisia pre rozvoj, projektový manažment a publicitu:

 • doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof.
 • Ing. Lenka Mikle, PhD.
 • PhDr. Ján Ganobčík, MSc.

 • Zápisnica z 22. 06. 2022

Komisia pre vonkajšie vzťahy a mobility:

 • Ing. Eva Čapošová, PhD.
 • PaedDr. Ľubica Varečková, PhD.

Komisia na vybavovanie otázok, vyjadrení, názorov, žiadostí, podnetov a návrhov:

 • doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.
 • doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
 • Ing. Andrea Vadkertiová, PhD.
 • Karel Očenášek – študent
 • Rafaela Katarína Repiská – študentka

Komisia pre rodovú rovnosť:

 • PhDr. Jaroslava Gburová, PhD.
 • Ing. Juraj Litomerický, PhD.
 • Ing. Lenka Mikle, PhD. – predsedníčka komisie/ombudsmanka pre rodovú rovnosť
 • Roland Herák – študent
 • Xénia Mäsiarová – študentka

 • Zápisnica z 29. 06. 2022