Krištofíková Renáta
Hajdóczyho 1, miestnosť 413

Krištofíková Renáta

asistentka riaditeľa

Životopis

Po získaní úplného stredného odborného vzdelania sa v priebehu svojej kariéry venuje prevažne asistentskej činnosti, nakoľko je veľmi nápomocná a má rada výzvy. Niekoľko rokov pôsobila na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave.

Počas svojej dlhoročnej praxi získala ekonomické znalosti, skúsenosti s evidenciou majetku a personálnou agendou. Rada sa učí nové veci. Vo svojom voľnom čase sa venuje športu (vytrvalostný beh a turistika), štúdiu odbornej literatúry a ručným prácam.