Accommodation for students in AY 2023/2024

Vážení študenti,

dovoľujeme si Vás informovať, že aktuálne prebieha proces podávania žiadostí o ubytovanie na akademický rok 2023/2024. Žiadosti o ubytovanie sa podávajú výlučne prostredníctvom elektronickej žiadosti v systéme AIS do 31. mája 2023.

Bližšie informácie o postupe nájdete HERE.