Current information, but also much more

News

Štúdium manažmentu IM UCM
Uchádzač o štúdium v AR 2023/2024 registruje prihlášku elektronicky cez systém AIS2 na webovom sídle IM UCM do 30. apríla 2023.
More details
Život na Madeire
V zimnom semestri AR 2023/2024 sa študentky 2. ročníka denného štúdia Inštitútu manažmentu cez program Erasmus+ zúčastnili študijného pobytu na Madeire - Universidade da Madeira. O svoje nezabudnuteľné zážitky, dojmy a skúsenosti sa podelili Petra Kubalová a Tamara Nepelová.
More details
Výberové konanie IM UCM
Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, identifikačné číslo 36 078 913, vyhlasuje podľa § 77 ods. 1, 5 a 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste docent v...
More details
Prezentovanie-IM-UCM-Dunaj
V dňoch 6. februára - 7. februára 2024 sa Inštitút manažmentu UCM v Trnave zúčastnil na druhom ročníku podujatia "Študuj vodnú dopravu a cestovný ruch", organizovaným Ministerstvom dopravy SR, v spolupráci s novovzniknutým Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR, a to s cieľom zvýšiť záujem mladých ľudí o štúdium na vysokých školách v oblasti vodnej dopravy, vodného hospodárstva, gastronómie, hotelierstva a cestovného ruchu.
More details
Switzerland
Každý mladý človek túži po poznávaní, mnohí sa chcú naučiť niečo nové, najmä v novom prostredí, najlepšie v kolektíve seberovných priateľov a v neposlednom rade zarobiť si prostriedky na svoje ďalšie sebazdokonaľovanie a zábavu. A to je príležitosť vo Švajčiarsku prostredníctvom odborných praxí v zariadeniach cestovného ruchu – hoteloch, penziónoch a reštauráciách. 
More details
1 2 3 16