Aktuálne informácie, ale aj omnoho viac

Novinky & Aktuality

Štátne skúšky IM UCM
Vážení študenti, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti rozpis na štátne bakalárske skúšky, ktoré sa uskutočnia 29. mája a 30. mája 2023, v študijnom programe Manažment v turizme a hotelierstve.
Zistiť viac
Štúdium na IM UCM
Uchádzač o štúdium v AR 2023/2024 registruje prihlášku elektronicky cez systém AIS2 na webovom sídle IM UCM do 30. apríla 2023.
Zistiť viac
Zazitkovy-den-svetla-IM-UCM
Zážitkové centrum vedy Aurelium organizovalo ,,Zážitkový deň svetla“ a Inštitút manažmentu UCM s projektom ARPhymedes bol jeho súčasťou.
Zistiť viac
Výberové konanie IM UCM
Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, identifikačné číslo 36 078 913, vyhlasuje podľa § 77 ods. 1, 5 a 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov na funkčnom mieste docent, odborný...
Zistiť viac
EDUZA-IM-KE
Študenti Inštitútu manažmentu UCM v Trnave, programu Manažment v turizme a hotelierstve, sa aj koncom tohto letného semestra, v termíne 24.4.2023 – 26.4.2023, zúčastnili EDUZA TRIPu: Edukačno-Zážitkovej Exkurzie. Tento rok sme spoznávali metropolu východu - Košice.
Zistiť viac
1 2 3 9