Aktuálne informácie, ale aj omnoho viac

Novinky & Aktuality

Prezentovanie-IM-UCM-Dunaj
V dňoch 6. februára - 7. februára 2024 sa Inštitút manažmentu UCM v Trnave zúčastnil na druhom ročníku podujatia "Študuj vodnú dopravu a cestovný ruch", organizovaným Ministerstvom dopravy SR, v spolupráci s novovzniknutým Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR, a to s cieľom zvýšiť záujem mladých ľudí o štúdium na vysokých školách v oblasti vodnej dopravy, vodného hospodárstva, gastronómie, hotelierstva a cestovného ruchu.
Zistiť viac
Štúdium manažmentu IM UCM
Uchádzač o štúdium v AR 2023/2024 registruje prihlášku elektronicky cez systém AIS2 na webovom sídle IM UCM do 30. apríla 2023.
Zistiť viac
Switzerland
Každý mladý človek túži po poznávaní, mnohí sa chcú naučiť niečo nové, najmä v novom prostredí, najlepšie v kolektíve seberovných priateľov a v neposlednom rade zarobiť si prostriedky na svoje ďalšie sebazdokonaľovanie a zábavu. A to je príležitosť vo Švajčiarsku prostredníctvom odborných praxí v zariadeniach cestovného ruchu – hoteloch, penziónoch a reštauráciách. 
Zistiť viac
Erasmus IM UCM
Výzva je určená študentkám a študentom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom IM UCM, ktorí sa môžu prihlasovať u koordinátorky pre medzinárodné vzťahy.
Zistiť viac
DOD IM 24
Zastavte sa u nás 7. februára 2024 v rámci DOD IM - Vysokoškolákom na skúšku. Pripojte sa k nám na tento jedinečný deň plný poznania, zábavy a možností, ktorý vám umožní preskúmať všetky aspekty života na našom inštitúte.  
Zistiť viac
1 2 3 15