Aktuálne informácie, ale aj omnoho viac

Novinky & Aktuality

Štúdium manažmentu IM UCM
Uchádzač o štúdium v AR 2023/2024 registruje prihlášku elektronicky cez systém AIS2 na webovom sídle IM UCM do 30. apríla 2023.
Zistiť viac
Diskusný seminár s podnikateľkou
Dňa 17. apríla sa pod záštitou Inštitútu manažmentu UCM a Centra informačných zdrojov UCM konal diskusný seminár so zakladateľkou Pelikan.sk, Tatianou Ondrejkovou.
Zistiť viac
Madeira
Tamara, druháčka z Inštitútu manažmentu, sa rozhodla prežiť jeden semester na Fakulte manažmentu turizmu a hospitality na Madeire.
Zistiť viac
Výberové konanie IM UCM
Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, identifikačné číslo 36 078 913, vyhlasuje podľa § 77 ods. 1, 5 a 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa na funkčnom mieste docent v...
Zistiť viac
Internát UCM
Vážení študenti, dovoľujeme si Vás informovať, že aktuálne prebieha proces podávania žiadostí o ubytovanie na akademický rok 2024/2025. Žiadosti o ubytovanie sa podávajú výlučne prostredníctvom elektronickej žiadosti v systéme AIS do 31. mája 2024.
Zistiť viac
1 2 3 17