Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny IM

Konzultačné hodiny si treba vopred dohodnúť s vyučujúcim, telefonicky, e-mailom alebo cez MS Teams.

Konzultačné hodiny IM – ZS AR 2022/2023

 Meno a priezvisko  Miestnosť  Konzultačné hodiny
doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD. 414 Štv 10:00 – 11:00
doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof. 428 Štv 10:00 – 11:00
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. 428 Štv 10:00 – 11:00
doc. Ing. Viera Horváthová, PhD. 430 Po 12:30 – 13:30
doc. Ing. Olena Plaksiuk, PhD. 418 Str 11:00 – 12:00
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc., mim. prof. 415 PN
Ing. Eva Čapošová, PhD. 417  Po 12:30 – 13:30
Ing. Jana Černá, PhD. 420 Ut 12:15 – 13:15
PhDr. Martin Halmo, PhD. 417 Str 11:00 – 12:00
Ing. Juraj Litomerický, PhD. 418 Po 15:20 – 16:20
Ing. Lenka Mikle, PhD. 420 Ut 12:15 – 13:15
Ing. Michala Moravcová, Ph.D. 417 Štv 15:30 – 16:30
Ing. Andrea Vadkertiová, PhD. 429 Ut 13:30 – 14:30
PaedDr. Ľubica Varečková, PhD. 429 Ut 12:30 – 13:30