Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny IM UCM

Konzultačné hodiny si treba vopred dohodnúť s vyučujúcim, telefonicky, e-mailom alebo cez MS Teams.

Konzultačné hodiny IM – LS AR 2023/2024

 Meno a priezvisko  Miestnosť  Konzultačné hodiny
doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD., Ed.D. 414 Po 10:00 – 11:00
PhDr. Martin Halmo, PhD. 417 Ut 10:00 – 11:00
doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., univ. prof. 415 Po 9:00 – 10:00
doc. Ing. Janka Beresecká, PhD., MSc. 428 Str 10:00 – 11:00
doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA  428 Štv 9:00 – 10:00
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. 415 Po 9:00 – 10:00
Ing. Jana Černá, PhD. 420 Ut 9:05 – 10:35
Ing. Eva Čapošová, PhD. 417  Po 8:30 – 9:30
PhDr. Ján Ganobčík, MSc. 430 Ut 9:30 – 10:30
PhDr. Jaroslava Gburová, PhD. 417 materská dovolenka
Ing. Juraj Litomerický, PhD. 428 Ut 14:50 – 15:50
JUDr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD. 430 Po 8:00 – 9:00
Ing. Lenka Mikle, PhD. 420 materská dovolenka
Ing. Andrea Vadkertiová, PhD. 429 Ut 9:00 – 10:00
PaedDr. Ľubica Varečková, PhD.  429 Po 9:00 – 10:00