Konzultačné hodiny

Inštitút manažmentu ucm v Trnave

Konzultačné hodiny si treba vopred dohodnúť s vyučujúcim, telefonicky, e-mailom alebo cez MS Teams.

Konzultačné hodiny IM – ZS AR 2023/2024

 Meno a priezvisko  Miestnosť  Konzultačné hodiny
doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD. 414 Štv 10:00 – 11:00
doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof. 415 Ut 8:30 – 9:30
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. 412 Štv 8:30 – 10:30
doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA  430 Štv 9:00 – 10:00
Ing. Eva Čapošová, PhD. 417  Po 8:30 – 9:30
Ing. Jana Černá, PhD. 420 Štv 12:30 – 13:30
PhDr. Ján Ganobčík, MSc. 430 Ut 13:30 – 14:30
PhDr. Jaroslava Gburová, PhD. 417 Po 10:30 – 11:30
Ing. Juraj Litomerický, PhD. 428 Str 12:20 – 13:20
Ing. Lenka Mikle, PhD. 420 Str 13:00 – 14:00
Ing. Andrea Vadkertiová, PhD. 429 Štv 12:30 – 13:30
PaedDr. Ľubica Varečková, PhD.  429 Str 10:00 – 11:00