Partneri a spolupráca

Silnou stránkou Inštitútu manažmentu je diapazón spolupracujúcich organizácií, ktoré významne zvyšujú nielen kvalitu, obsah a hĺbku ponúkaných vedomostí študentom, ale taktiež zvyšujú atraktivitu študijných programov a možnosti uskutočňovania povinnej praxe počas štúdia.

Spolupracujúce organizácie participujú a významne napomáhajú ku kvalitnému vybaveniu študijného prostredia (napr. počítačová učebňa IBM), zabezpečujú odborníkov z praxe na špecifické témy vyžiadaných prednášok, exkurzie a tiež umožňujú a podnecujú správať sa spoločensky zodpovedne a robiť aj viac v oblasti udržateľnosti (napr.: voľnočasové aktivity pre deti z Ukrajiny a slovenské deti z Azylového domu v Trnave, Swap oblečenia v Baterkárni, Swap kníh v Podivnom Barónovi v Púchove, Vianočná labka …).

Prostredníctvom vytvorených spoluprác (formou uzavretia Memoranda o spolupráci), tak majú študenti, ako aj pedagógovia, nepretržitý kontakt s praxou a novými trendami.