Štátne skúšky

V tejto sekcii nájdete informácie k štátnym bakalárskym skúškam pre
AR 2022/2023.

1. termín štátnych skúšok, 29. máj 2023 – 2. jún 2023

Študenti, ktorí sa chcú zúčastniť 1. termínu štátnych skúšok, je potrebné, aby splnili nasledovné pokyny:

 • vyplniť písomné tlačivo Prihláška na štátnu skúšku, vrátane podpisu školiteľa záverečnej práce,
 • vložiť do 14. apríla 2023 záverečnú prácu do systému AIS (podľa priloženého postupu),
 • v termíne od 11. apríla 2023 do 14. apríla 2023 v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod., miestnosť 421 (Hajdóczyho 1), odovzdať:
  • 2 x záverečnú prácu v tepelnej väzbe,
  • 1 x vyplnené tlačivo Prihláška na štátnu skúšku,
  • 1 x CD nosič (musí byť potlačený podľa vzoru) s nahratou PDF verziou záverečnej práce,
  • 2 x licenčnú zmluvu pre CRZP podpísanú študentom,
  • 1 x farebne vytlačený protokol originality podpísaný študentom,
  • 1 x analytický list (generuje sa automaticky po vložení práce do systému).
 • prihlásiť sa na štátne skúšky v systéme AIS do 9. mája 2023 (podľa priloženého postupu).


2. termín štátnych skúšok 21. august 2023 – 25. august 2023

Študenti, ktorí sa chcú zúčastniť 2. termínu štátnych skúšok, je potrebné, aby splnili nasledovné pokyny:

 • vyplniť písomné tlačivo Prihláška na štátnu skúšku, vrátane podpisu školiteľa záverečnej práce,
 • vložiť do 30. júna 2023 záverečnú prácu do systému AIS (podľa priloženého postupu),
 • v termíne od 28. júna 2023 do 30. júna 2023 v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod., miestnosť 421 (Hajdóczyho 1,) odovzdať:
  • 2 x záverečnú prácu v tepelnej väzbe,
  • 1 x vyplnené tlačivo Prihláška na štátnu skúšku,
  • 1 x CD nosič (musí byť potlačený podľa vzoru) s nahratou PDF verziou záverečnej práce,
  • 2 x licenčnú zmluvu pre CRZP podpísanú študentom,
  • 1 x farebne vytlačený protokol originality podpísaný študentom,
  • 1 x analytický list (generuje sa automaticky po vložení práce do systému).
 • prihlásiť sa na štátne skúšky v systéme AIS do 30. júna 2023 (podľa priloženého postupu).