Štátne skúšky

V tejto sekcii nájdete informácie k štátnym bakalárskym skúškam pre
AR 2022/2023.

1. termín štátnych skúšok, 29. máj 2023 – 30. máj 2023

Študenti, ktorí sa chcú zúčastniť 1. termínu štátnych skúšok, je potrebné, aby splnili nasledovné pokyny:

 • vyplniť písomné tlačivo Prihláška na štátnu skúšku, vrátane podpisu školiteľa záverečnej práce,
 • vložiť do 14. apríla 2023 záverečnú prácu do systému AIS (podľa priloženého postupu),
 • v termíne od 11. apríla 2023 do 14. apríla 2023 v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod., miestnosť 421 (Hajdóczyho 1), odovzdať:
  • 2 x záverečnú prácu v tepelnej väzbe,
  • 1 x vyplnené tlačivo Prihláška na štátnu skúšku,
  • 1 x CD nosič (musí byť potlačený podľa vzoru) s nahratou PDF verziou záverečnej práce,
  • 2 x licenčnú zmluvu pre CRZP podpísanú študentom,
  • 1 x farebne vytlačený protokol originality podpísaný študentom,
  • 1 x analytický list (generuje sa automaticky po vložení práce do systému).
 • prihlásiť sa na štátne skúšky v systéme AIS do 9. mája 2023 (podľa priloženého postupu).


2. termín štátnych skúšok, 28. august 2023

Študenti, ktorí sa chcú zúčastniť 2. termínu štátnych skúšok, je potrebné, aby splnili nasledovné pokyny:

 • vyplniť písomné tlačivo Prihláška na štátnu skúšku, vrátane podpisu školiteľa záverečnej práce,
 • vložiť do 30. júna 2023 záverečnú prácu do systému AIS (podľa priloženého postupu),
 • v termíne 30. júna 2023 v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod., miestnosť 421 (Hajdóczyho 1,) odovzdať:
  • 2 x záverečnú prácu v tepelnej väzbe,
  • 1 x vyplnené tlačivo Prihláška na štátnu skúšku,
  • 1 x CD nosič (musí byť potlačený podľa vzoru) s nahratou PDF verziou záverečnej práce,
  • 2 x licenčnú zmluvu pre CRZP podpísanú študentom,
  • 1 x farebne vytlačený protokol originality podpísaný študentom,
  • 1 x analytický list (generuje sa automaticky po vložení práce do systému).
 • prihlásiť sa na štátne skúšky v systéme AIS do 30. júna 2023 (podľa priloženého postupu). Študenti, ktorí opakujú štátnu skúšku, sa tiež prihlasujú v systéme AIS.