Štátne skúšky

V tejto sekcii nájdete informácie k štátnym bakalárskym skúškam pre
AR 2023/2024.

1. termín štátnych skúšok, 28. mája 2024 – 31. mája 2024

Študenti, ktorí sa chcú zúčastniť 1. termínu štátnych skúšok, je potrebné, aby splnili nasledovné pokyny:

 • vyplniť písomné tlačivo Prihláška na štátnu skúšku, vrátane podpisu školiteľa záverečnej práce,
 • vložiť do 4. mája 2024 záverečnú prácu do systému AIS (podľa priloženého postupu),
 • v termíne od 2. mája 2024 do 3. mája 2024 v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod., miestnosť 421 (Hajdóczyho 1), odovzdať:
  • 2 x záverečnú prácu v tepelnej väzbe,
  • 1 x vyplnené tlačivo Prihláška na štátnu skúšku,
  • 1 x CD nosič (musí byť potlačený podľa vzoru) s nahratou PDF verziou záverečnej práce,
  • 2 x licenčnú zmluvu pre CRZP podpísanú študentom,
  • 1 x farebne vytlačený protokol originality podpísaný študentom,
  • 1 x analytický list (generuje sa automaticky po vložení práce do systému).
 • prihlásiť sa na štátne skúšky v systéme AIS do 4. mája 2024 (podľa priloženého postupu).


2. termín štátnych skúšok, 26. augusta 2024
– 30. augusta 2024

Študenti, ktorí sa chcú zúčastniť 2. termínu štátnych skúšok, je potrebné, aby splnili nasledovné pokyny:

 • vyplniť písomné tlačivo Prihláška na štátnu skúšku, vrátane podpisu školiteľa záverečnej práce,
 • vložiť do 28. júna 2024 záverečnú prácu do systému AIS (podľa priloženého postupu),
 • v termíne od 26. júna 2024 do 28. júna 2024 v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod., miestnosť 421 (Hajdóczyho 1,) odovzdať:
  • 2 x záverečnú prácu v tepelnej väzbe,
  • 1 x vyplnené tlačivo Prihláška na štátnu skúšku,
  • 1 x CD nosič (musí byť potlačený podľa vzoru) s nahratou PDF verziou záverečnej práce,
  • 2 x licenčnú zmluvu pre CRZP podpísanú študentom,
  • 1 x farebne vytlačený protokol originality podpísaný študentom,
  • 1 x analytický list (generuje sa automaticky po vložení práce do systému).
 • prihlásiť sa na štátne skúšky v systéme AIS do 28. júna 2024 (podľa priloženého postupu). Študenti, ktorí opakujú štátnu skúšku, sa tiež prihlasujú v systéme AIS.