IM v štruktúrach UCM

Manažment štúdium UCM

Zastúpenie Inštitútu manažmentu v štruktúrach Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Pracovníci a študenti Inštitútu manažmentu majú zastúpenie v orgánoch akademickej samosprávy univerzity, v poradných orgánoch rektorky, v odborovej organizácii univerzity a študentských univerzitných organizáciách.

Akademický senát UCM:

 • doc. Ing. Katarína Stachová, PhD. univ. prof.
 • Ing. Eva Čapošová, PhD.
 • Ing. Andrea Vadkertiová, PhD.
 • Michal Zámečník, DiS.
 • Roland Herák

Vedecká rada UCM:

 • doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD., Ed.D.

Disciplinárna komisia UCM:

 • doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD., Ed.D.
 • Tamara Miklenčičová

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality UCM:

 • doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD., Ed.D.
 • Ing. Jana Černá, PhD.

Kolégium rektorky UCM:

 • doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD., Ed.D.

Grémium rektorky UCM:

 • doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD., Ed.D.

Stály krízový štáb UCM:

 • doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD., Ed.D.

Etická komisia UCM:

 • JUDr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD.

Komisia pre kvalitu UCM:

 • doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD., Ed.D.
 • doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.

Edičná rada UCM:

 • doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.
 • Ing. Andrea Vadkertiová, PhD.

Ubytovacia komisia UCM:

 • doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.

Komisia pre rodovú rovnosť UCM:

 • Ing. Lenka Mikle, PhD.

Výbor Základnej organizácie zamestnancov UCM:

 • Ing. Eva Čapošová, PhD.

Študentská rada UCM:

 • Lenka Ilčáková