Akademický informačný systém

Život na univerzite IM

Na tejto stránke môžete nájsť odpovede na často kladené otázky ohľadom Akademického informačného systému (AIS).

Často kladené otázky:

Čo je AIS?

AIS je akademický informačný systém, ktorého úlohou je pomáhať riadiť štúdium na inštitúte, resp. univerzite.

Kde "nájdem" AIS?

Akademický informačný systém je webová aplikácia a nachádza sa na adrese https://ais2.ucm.sk.
Odkaz na AIS je možné nájsť aj na webovej stránke IM UCM https://imucm.sk/.

Všimnite si, že adresa AIS nezačína s www. HTTPS v adrese znamená, že komunikácia medzi Vašim počítačom a AIS bude prebiehať šifrovane.

Čo potrebujem nato, aby som mohol používať AIS?

 1. Nato, aby ste mohli používať AIS musíte byť riadnym študentom UCM resp. mať platný preukaz študenta UCM.
 2. Mať prístup k internetu.
 3. Mať správne nakonfigurovaný internetový prehliadač (Mozilla Firefox alebo Google Chrome) – pozrite si manuály.
 4. Je vhodné mať nainštalovaný kancelársky balík pre niektoré výstupy AIS.
 5. Mať svoje prihlasovacie meno a heslo.

Čo robiť, ak sa nemôžem prihlásiť do AIS?

 • Nepoužívajte v hesle diakritiku!
 • Overte si, či Váš počítač má funkčné internetové pripojenie.
 • Niektoré vírusy alebo spyware a iný škodlivý softvér môžu brániť správnemu fungovaniu zobrazovania internetových stránok.
 • Ak používate firewall, overte si, či je smerom do internetu povolený protokol HTTPS resp. port 443.
 • Overte si, či sa snažíte prihlásiť do AIS UCM a nie do AIS inej univerzity (v adrese musí byť .ucm.sk).
 • Proxy servery môžu brániť prístupu k AIS. Konzultujte so svojim poskytovateľom pripojenia do internetu.
 • Poznáte svoje prihlasovacie meno a heslo?
 • V prípade, že sa Vám nezobrazí úvodná stránka AIS, ale iná stránka áno, overte si, či na stránke UCM nie je oznámená odstávka alebo porucha AIS. Ak nie, kontaktujte helpdesk.

Niektoré časti, okná, funkcie v AIS mi nefungujú!

 1. Overte si, či to čo chcete (urobiť, vidieť) je prípustné v danom okamihu. V AIS si pozrite harmonogram, ktorý popisuje, ktoré akcie/činnosti
  sú kedy prístupné.
 2. Overte si, či je lokalita .ucm.sk v dôveryhodných zónach Vášho internetového prehliadača a taktiež je vypnuté blokovanie vyskakovacích okien
  pre lokalitu .ucm.sk – pozrite si manuály.
 3. Prehliadače iné ako Google Chrome a Mozilla Firefox môžu mať problémy pri zobrazovaní obsahu AIS.
 4. Ak sa po kliknutí na voľbu zobrazia len presýpacie hodiny, skúste použiť prehliadač. Ak ho už používate, overte si, či je správne nastavený (videomanuál ako nato je vyššie).
 5. Prístup k funkciám AIS je podmienený prístupovými právami. Štandardne má študent prístup len k administrácii svojho štúdia na UCM.

V AIS mi chýba ...!

 • Chýba mi hodnotenie (známka) predmetu! Kontaktujte príslušného skúšajúceho predmetu.
 • Nemôžem si zapísať predmet XY, lebo nie je v ponuke! Kontaktujte príslušné študijné oddelenie UCM.
 • Chýbajú mi základné informácie o predmete! Kontaktujte katedru, ktorá zabezpečuje výučbu predmetu.
 • Niečo iné… Kontaktujte helpdesk.