Projekty študentov IM

Študenti majú možnosť zúčastňovať sa nielen prednášok, seminárov a cvičení, ale aj rôznych ďalších aktivít uskutočňovaných tak na pôde UCM v Trnave, ako aj mimo nej, ktorých organizátorom je práve Inštitút manažmentu. Inštitút manažmentu má za cieľ na základe vedeckých poznatkov a úzkej spolupráce s praxou ponúknuť praxi absolventov schopných reflektovať súčasné, ale aj budúce trendy v oblasti manažmentu, turizmu a hotelierstva. Počas štúdia môžu študenti participovať na aktivitách v rámci semestrálnych projektov, v ktorých pretavia do praxe získané vedomosti z výučby. Študenti získajú praktické zručnosti z hľadiska realizácie vlastných projektov a overia si, či ich nápad má význam, dokáže ožiť a byť úspešným v praxi turizmu. Doteraz študenti Inštitútu manažmentu UCM v Trnave už realizovali množstvo projektov, a to napr. Swap oblečenia v Baterkárni, Swap kníh v Podivnom Barónovi v Púchove, Coffee stop, Cestovateľská beseda, TOP exkurzia v Hoteli pod Lipou a mnohé ďalšie.