Získavanie spätnej väzby od študentov

Feedback od študentov IM UCM

Cieľom pravidelného získavania spätnej väzby od študentov študijného programu je zabezpečiť neustále zvyšovanie kvality vzdelávacieho procesu v súlade s poslaním UCM, jej dlhodobým strategickým plánom rozvoja a štandardami vzdelávacieho procesu.  

Monitorovanie a hodnotenie študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve sa zameriava na komplexné hodnotenie výuky v kontexte jednotlivých predmetov. Študent má možnosť v rámci každého absolvovaného predmetu individuálne hodnotiť:

  • vnímanie užitočnosti predmetu v kontexte ním študovaného študijného programu,
  • obsah vyučovaného predmetu (či z jeho pohľadu priniesol potrebné informácie k danej problematike),
  • pripravenosť a odbornosť pedagóga v kontexte jeho schopnosti odpovedať na doplňujúce otázky študentov,
  • schopnosť pedagóga zrozumiteľne podať informáciu (naučiť, vysvetliť, ozrejmiť problematiku),
  • prístup učiteľa (ochota poradiť, pomôcť, vypočuť, vysvetliť, …).