Sídlo a kontaktná adresa

Sídlo univerzity:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Inštitút manažmentu
Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava

Kontaktná adresa:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Inštitút manažmentu
Hajdóczyho č. 1
917 01 Trnava

0
Počet študentov
0
Počet predmetov
0
Počet partnerov
0
Počet pedagógov