Zdokumentované informácie IM

Informácie IM UCM

Na tejto stránke nájdete jednotlivé strategické dokumenty a zdokumentované postupy Inštitútu manažmentu UCM v Trnave.