Spoznaj nás lepšie

O Inštitúte manažmentu

História IM

UCM Inštitút manažmntu m. logo

Inštitút manažmentu UCM v Trnave vznikol 1. júna 2020 transformáciou Ústavu občianskej spoločnosti UCM v Trnave. Inštitút manažmentu (IM) je priamo riadená organizácia s celouniverzitnou pôsobnosťou a ako najmladšia súčasť UCM v Trnave so svojimi študijnými programami dopĺňa nevyplnené miesto v škále študijných programov nielen na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ale aj na celom Slovensku. Prví študenti boli na štúdium zapísaní v akademickom roku 2020/2021. Inštitút manažmentu tak pokrýva medzeru na vysokoškolskom trhu.

Keďže profily absolventov študijných programov sú unikátne, tak dopyt po nich nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, je veľký. Významným rysom vzdelávania na Inštitúte manažmentu je orientácia nielen na odbornú excelenciu, ale aj samotnú praktickosť vzdelávania vychádzajúcu priamo z požiadaviek podnikateľskej praxe. Cieľom Inštitútu manažmentu UCM je postupne ponúkať úplné vysokoškolské vzdelanie na všetkých troch stupňoch štúdia a pripraviť tak vysokokvalifikovaných absolventov, ktorí sú schopní úspešne pôsobiť na manažérskych pozíciách, ale aj samostatne podnikať.

Filozofia IM

Naša filozofia

„Priame, prosté jednanie budí v ľuďoch všetky dobré inštinkty. Ak jednáš otvorene a s úmyslom poslúžiť ľuďom, tvoj úspech je neodvratný.“ 

– Tomáš Baťa

IM

Naše princípy

Štúdium je príprava na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti a priateľstva medzi národmi.

Kľúč k úspechu IM

Kľúč k úspechu

„Ľudia zlyhávajú nie preto, že chyba je v nich, ale preto, že zlyhanie je súčasťou cesty, ktorá vedie k úspechu.“ 

– Paul McKenna

IM Spolupráca

Inštitút manažmentu

Je rýchlo sa rozrastajúce pracovisko, ktoré si postupne nachádza svoje miesto a získava svoju atraktivitu, tak v očiach súčasných a potenciálnych študentov a pedagógov, ako aj medzi univerzitnými pracoviskami pôsobiacimi v danej oblasti na Slovensku a v okolí. IM má za cieľ na základe vedeckých poznatkov a úzkej spolupráce s praxou ponúknuť praxi v absolventov schopných reflektovať na súčasné, ale aj budúce trendy v oblasti manažmentu, turizmu a hotelierstva.

Univerzita UCM IM

Naši študenti

U nás sa neutopíš v teórii. Práve naopak! Chceš podnikať? Po skončení štúdia sa do toho môžeš vrhnúť, keďže už na škole si vyskúšaš manažovať vlastný projekt. Nemusíš vedieť od A po Z poučky z učebnice, dôležité bude vedieť premýšľať, diskutovať a všetky informácie implementovať do všetkého, čo ťa baví a chceš v budúcnosti robiť.

Projekty IM UCM

Projekty

Študenti majú možnosť zúčastňovať sa nielen prednášok, seminárov a cvičení, ale aj rôznych ďalších aktivít uskutočňovaných tak na pôde UCM v Trnave, ako aj mimo nej, ktorých organizátorom je práve Inštitút manažmentu.