Rozvrhy pre študentov

Im ucm

Absolventi Inštitútu manažmentu sú ihneď po škole pripravení pracovať na úrovni stredného manažmentu alebo začať samostatne podnikať.

Rozvrh pre denných študentov

Rozvrh pre externých študentov