Rozvrhy pre študentov

Im ucm

Absolventi Inštitútu manažmentu sú ihneď po škole pripravení pracovať na úrovni stredného manažmentu alebo začať samostatne podnikať.

Rozvrh pre denných študentov

Rozvrh pre externých študentov

  • Rozvrh pre externých študentov 1. ročníka Manažmentu v turizme a hotelierstve
  • Rozvrh pre externých študentov 2. ročníka Manažmentu v turizme a hotelierstve
  • Rozvrh pre externých študentov 3. ročníka Manažmentu v turizme a hotelierstve