Osoby zodpovedné za študijný program

Manažment v turizme a hotelierstve IM UCM

Študijný program – Manažment v turizme a hotelierstve.

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

  • doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof.

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

  • doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof.; funkčné miesto profesora
  • doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA; funkčné miesto docenta
  • doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.; funkčné miesto docenta
  • doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.; funkčné miesto docenta
  • Ing. Jana Černá, PhD.; funkčné miesto docenta