Osoby zodpovedné za študijný program

Manažment v turizme a hotelierstve IM UCM

Študijný program – Manažment v turizme a hotelierstve.

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

 • doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., univ. prof.

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:

 • doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., univ. prof.; funkčné miesto profesora
  profilové predmety: Manažment ľudských zdrojov, Inovačný manažment v turizme a hotelierstve, Organizačná kultúra, Interkultúrny manažment.
 • doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA; funkčné miesto docenta
  profilové predmety: Makroekonómia, Mikroekonómia, Podnikanie v malých a stredných podnikoch.
 • doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD., Ed.D.; funkčné miesto docenta
  profilové predmety: Marketing, Manažment animátorských a voľnočasových aktivít, Regionálny marketing, Sprievodcovská činnosť v turizme.
 • doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.; funkčné miesto docenta
  profilové predmety: Základy manažmentu, Manažment a manažérske kompetencie, Podnikanie v malých a stredných podnikoch, Komunikačné zručnosti.
 • Ing. Jana Černá, PhD.; funkčné miesto docenta
  profilové predmety: Základy turizmu a hotelierstva, Udržateľný turizmus a hotelierstvo, Náboženská skladba Európy.

Výsledky tvorivej činnosti učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety

Usmernenie na určenie osoby majúcej hlavnú zodpovednosť za kvalitu a rozvoj študijného programu: