Externé štúdium

Študenti IM na prednáške
Študijný program Stupeň štúdia Dĺžka štúdia
Manažment v turizme a hotelierstve – externá forma Bc. 4. roky

Tí, ktorých nebaví „drať školskú lavicu“ každý deň, alebo si chcú zvýšiť svoju kvalifikáciu a získať nové skúsenosti popri práci, je určené externé štúdium. Zaberie len pár víkendov počas semestra, určite to ale bude užitočne strávený čas diskusiami s odborníkmi alebo prípravou vlastných projektov.

  • Študujte a budujte si svoju kariéru – v prípade, že si potrebujete doplniť vzdelanie popri zamestnaní alebo podnikaní externé štúdium je najlepšia voľba.
  • Výučba len cez víkend – výučba jedinečného programu svojho druhu na Slovensku s vysokou mierou uplatnenia v praxi turizmu a hotelierstva prebieha výhradne počas sobôt.
  • Prednášky z praxe – prednášky s odborníkmi z praxe, kde môžete získať omoho viac ako len nové vedomosti.
Školné pre externé štúdium: Uzávierka prihlášok Prijímačky Poplatok
600 € apríl 2023 bez prijímačiek 40 €

Prijímacia komisia urobí kvalitatívne poradie uchádzačov o štúdium podľa výsledkov z profilových predmetov zo strednej školy. Jednoducho – ak ste mali z daných predmetov dobré známky, máte vysokú šancu stať sa našim študentom. Priložiť môžete i rôzne diplomy a ocenenia, ktoré ste získali za nadštandardné aktivity počas stredoškolského vzdelávania. Prihlášky bude možné zasielať na akademický 2023/2024 a prihlášku môžete vyplniť buď online alebo elektronicky v počítači.

Prílohy k prihláške

  • životopis,
  • uchádzač, ktorý maturoval pred rokom 2022, pošle úradne overené výročné vysvedčenia a úradne overené maturitné vysvedčenie,
  • potvrdenie o zaplatení poplatku za prihlášku.

Online prihláška TU

Elektronická/papierová prihláška TU

ČAS NA PODANIE PRIHLÁŠKY

Podmienky prijatia IM

Nepremeškaj svoju šancu a urob krok k lepšej budúcnosti už dnes!