Poradné orgány

UCM Inštitút Manažmentu pečať

Na Inštitúte manažmentu UCM pôsobia ako poradné orgány riaditeľa koordinátori pre vymedzené oblasti, ombudsman pre rodovú rovnosť, komisie, rady pre vymedzené oblasti a kolégium riaditeľa.

Kolégium riaditeľa IM UCM:

 • doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD., Ed.D. – riaditeľ IM UCM
 • PhDr. Martin Halmo, PhD.
 • doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., univ. prof.
 • doc. Ing. Janka Beresecká, PhD., MSc.
 • PhDr. Ján Ganobčík, MSc.
 • JUDr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD.
 • Ing. Klaudia Čirčová

Koordinátori:

Koordinátor štúdia a ďalšieho vzdelávania:

 • PhDr. Martin Halmo, PhD.

Koordinátorka vedy a transferu poznatkov:

 • doc. Ing. Janka Beresecká, PhD., MSc.

Koordinátor medzinárodných vzťahov:

 • JUDr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD.

Koordinátor PR a komunikácie:

 • PhDr. Ján Ganobčík, MSc.

Ombudsman

Ombudsmanka pre rodovú rovnosť:

 • Ing. Lenka Mikle, PhD.

Komisia na vybavovanie otázok, vyjadrení, názorov, žiadostí, podnetov a návrhov:

Komisia pre rodovú rovnosť: