Visegrad Grants

Visegrad Grants

Digitálna mapa pútnických miest v krajinách V4

Tento projekt je zameraný na podporu pútnického turizmu v krajinách V4. Kladie dôraz na podporu domáceho cestovného ruchu prostredníctvom prezentácie, rozvoja a zvyšovania povedomia o pútnickom turizme, ktorý je podstatnou súčasťou kultúrneho a duchovného dedičstva regiónu V4. Projekt vedie k vytvoreniu spoločnej platformy pre digitálnu marketingovú komunikáciu pútnických miest v regióne V4.

Hlavný riešiteľ projektu:

UCM Inštitút Manažmentu

Hlavný riešiteľ projektu: Inštitút manažmentu UCM
Doba riešenia: 01/10/2023 – 31/03/2025