Personálne obsadenie IM

Michal Lukáč

doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.

docent, riaditeľ Inštitútu manažmentu
Hajdóczyho 1, miestnosť 414

– doc., Manažment, Fakulta managementu Univerzita Komenského, Bratislava
– PhD., Marketingová komunikácia, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Trnava

Zobraziť viac
Katarína Stachová

doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof.

univerzitná profesorka, zástupkyňa riaditeľa pre vzdelávanie a vonkajšie vzťahy
Hajdóczyho 1, miestnosť 415

– doc., Manažment, Fakulta managementu Univerzita Komenského, Bratislava
– PhD., Priemyselné inžinierstvo, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Zobraziť viac
Zdenko Stacho

doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.

docent, zástupca riaditeľa pre kvalitu, akreditáciu a vedu
Hajdóczyho 1, miestnosť 412

– doc., Manažment, Fakulta managementu Univerzita Komenského, Bratislava
– PhD., Priemyselné inžinierstvo, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Zobraziť viac
Oldřich Hájek

doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA

docent
Hajdóczyho 1, miestnosť 430

– doc., Hospodárska politika a správa – Regionálny a sociálny rozvoj, Provozně ekonomická fakulta Českej zemědelskej univerzity, Praha
– Ph.D., Enviromentálna geografia, Prírodovedecká fakulta Ostravskej univerzity, Ostrava

Zobraziť viac
Eva Čapošová

Ing. Eva Čapošová, PhD.

odborný asistent
Hajdóczyho 1, miestnosť 417

– PhD., Verejná politika a verejná správa, Fakulta sociálnych vied UCM, Trnava
– Ing., Inžinierstvo kvality produkcie, MTF Slovenská technická univerzita, Trnava

Zobraziť viac
Jana Černá

Ing. Jana Černá, PhD.

univerzitná docentka
Hajdóczyho 1, miestnosť 420

– PhD., Verejná správa a regionálny rozvoj, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, Bratislava
– Ing., Verejná správa a regionálny rozvoj, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, Bratislava

Zobraziť viac
Ján Ganobčík

PhDr. Ján Ganobčík, MSc.

odborný asistent
Hajdóczyho 1, miestnosť 430

– PhDr., Politické vedy, Fakulta sociálnych vied UCM, Trnava
– Mgr., Manažment a ekonómia verejnej správy, Fakulta sociálnych vied UCM, Trnava

Zobraziť viac
Jaroslava Gburová

PhDr. Jaroslava Gburová, PhD.

univerzitná docentka
Hajdóczyho 1, miestnosť 417

– PhD., Manažment, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove
– PhDr., Ekonomika a manažment podniku, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

Zobraziť viac
Juraj Litomerický

Ing. Juraj Litomerický, PhD.

odborný asistent
Hajdóczyho 1, miestnosť 428

– PhD., Ekonomika obchodu a priemyslu, Obchodná fakulta Vysoká škola ekonomická, Bratislava
– Ing., Ekonomika vnútorného obchodu, Obchodná fakulta Vysoká škola ekonomická, Bratislava

Zobraziť viac
Lenka Mikle

Ing. Lenka Mikle, PhD.

odborný asistent
Hajdóczyho 1, miestnosť 420

– PhD., Ekonómia a manažment, Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava
– Ing., Všeobecný manažment, Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava

Zobraziť viac
Andrea Vadkertiová

Ing. Andrea Vadkertiová, PhD.

odborný asistent
Hajdóczyho 1, miestnosť 429

– PhD., Marketingová komunikácia, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Trnava
– Ing., Manažment priemyselných podnikov, MTF Slovenská technická univerzita, Trnava

Zobraziť viac
Ľubica Varečková

PaedDr. Ľubica Varečková, PhD.

odborný asistent
Hajdóczyho 1, miestnosť 429

– PhD., Sociálna politika, Fakulta sociálnych vied UCM, Trnava
– PaedDr., Učiteľstvo, Filozofická fakulta UCM, Trnava

Zobraziť viac
Klaudia Čirčová

Ing. Klaudia Čirčová

poverená výkonom funkcie tajomníčky
Hajdóczyho 1, miestnosť 418
Zobraziť viac
Krištofíková Renáta

Renáta Krištofíková

asistentka riaditeľa
Hajdóczyho 1, miestnosť 413
Zobraziť viac
Monika Mešová

Monika Mešová

študijná referentka
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 112b
Zobraziť viac

Kontaktné informácie

Študijná referentka

Nám. J. Herdu 2, miestnosť 112b


033 5565 616
monika.mesova@ucm.sk

Ut a Št 8:30 – 11:00 | 12:30 – 14:00 h

Sociálne sieteZistiť viac