Personálne obsadenie IM

Michal Lukáč

doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD., Ed.D.

docent, riaditeľ Inštitútu manažmentu
Hajdóczyho 1, miestnosť 414

    Pondelok 10:00 – 11:00

– doc., Manažment, Fakulta managementu Univerzita Komenského, Bratislava
– PhD., Marketingová komunikácia, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Trnava

Zobraziť viac
Martin Halmo

PhDr. Martin Halmo, PhD.

odborný asistent, koordinátor štúdia a ďalšieho vzdelávania, zástupca riaditeľa
Hajdóczyho 1, miestnosť 417

    Utorok 10:00 – 11:00

– PhD., verejná politika a verejná správa, Fakulta sociálnych vied UCM, Trnava
– PhDr., politické vedy, Fakulta sociálnych vied UCM, Trnava

Zobraziť viac
Katarína Stachová

doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., univ. prof.

univerzitná profesorka
Hajdóczyho 1, miestnosť 415

    Pondelok 9:00 – 10:00

– doc., Manažment, Fakulta managementu Univerzita Komenského, Bratislava
– PhD., Priemyselné inžinierstvo, Slovenská technická univerzita, Bratislava

Zobraziť viac
Janka Beresecká

doc. Ing. Janka Beresecká, PhD., MSc.

docentka, koordinátorka vedy a transferu poznatkov
Hajdóczyho 1, miestnosť 428

    Streda 10:00 – 11:00

– doc., Masmediálne štúdiá, Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra
– PhD., Masmediálne štúdiá, Univerzite Konštantína Filozofa, Nitra

Zobraziť viac
Hájek Oldřich

doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA

docent
Hajdóczyho 1, miestnosť 428

    Štvrtok 9:00 – 10:00

– doc., Hospodárska politika a správa – Regionálny a sociálny rozvoj, Provozně ekonomická fakulta Českej zemědelskej univerzity, Praha
– Ph.D., Enviromentálna geografia, Prírodovedecká fakulta Ostravskej univerzity, Ostrava

Zobraziť viac
Jana Černá

Ing. Jana Černá, PhD.

univerzitná docentka
Hajdóczyho 1, miestnosť 420

    Utorok 9:05 – 10:35

– PhD., Verejná správa a regionálny rozvoj, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, Bratislava
– Ing., Verejná správa a regionálny rozvoj, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, Bratislava

Zobraziť viac
Eva Čapošová

Ing. Eva Čapošová, PhD.

odborný asistent
Hajdóczyho 1, miestnosť 417

    Pondelok 8:30 – 9:30

– PhD., Verejná politika a verejná správa, Fakulta sociálnych vied UCM, Trnava
– Ing., Inžinierstvo kvality produkcie, MTF Slovenská technická univerzita, Trnava

Zobraziť viac
Ján Ganobčík

PhDr. Ján Ganobčík, MSc.

odborný asistent, koordinátor PR a komunikácie
Hajdóczyho 1, miestnosť 430

    Utorok 9:30 – 10:30

– PhDr., Politické vedy, Fakulta sociálnych vied UCM, Trnava
– Mgr., Manažment a ekonómia verejnej správy, Fakulta sociálnych vied UCM, Trnava

Zobraziť viac
Jaroslava Gburová

PhDr. Jaroslava Gburová, PhD.

univerzitná docentka
Hajdóczyho 1, miestnosť 417

     Materská dovolenka

– PhD., Manažment, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove
– PhDr., Ekonomika a manažment podniku, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

Zobraziť viac
Tomáš Malatinec

JUDr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD.

odborný asistent, koordinátor medzinárodných vzťahov
Hajdóczyho 1, miestnosť 430

    Pondelok 8:00 – 9:00

– Ing., PhD. Verejná správa a regionálny rozvoj, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
– JUDr., Právo, Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach

Zobraziť viac
Lenka Mikle

Ing. Lenka Mikle, PhD.

odborný asistent
Hajdóczyho 1, miestnosť 420

     Materská dovolenka

– PhD., Ekonómia a manažment, Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava
– Ing., Všeobecný manažment, Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava

Zobraziť viac
Andrea Vadkertiová

Ing. Andrea Vadkertiová, PhD.

odborný asistent
Hajdóczyho 1, miestnosť 429

     Utorok 9:00 – 10:00

– PhD., Marketingová komunikácia, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Trnava
– Ing., Manažment priemyselných podnikov, MTF Slovenská technická univerzita, Trnava

Zobraziť viac
Klaudia Čirčová

Ing. Klaudia Čirčová

tajomníčka Inštitútu manažmentu
Hajdóczyho 1, miestnosť 412
Zobraziť viac
Edita Dziváková

Ing. Edita Dziváková

študijná referentka
Hajdóczyho 1, miestnosť 418

     Utorok a Štvrtok 8:30 – 11:00 | 12:30 – 14:00

Zobraziť viac

Kontaktné informácie

Študijná referentka

Hajdóczyho 1, miestnosť 418


033 5565 616
edita.dzivakova@ucm.sk

Ut a Št 8:30 – 11:00 | 12:30 – 14:00 h

Sociálne sieteZistiť viac