Ján Ganobčík
Hajdóczyho 1, miestnosť 430

Portal VS IM Scopus. Web of Science ORCID_iD

PhDr. Ján Ganobčík, MSc.

odborný asistent, koordinátor PR a komunikácie

Životopis

Je absolventom Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave, v študijnom programe Manažment a ekonómia verejnej správy, kde neskôr získal aj titul doktor filozofie (PhDr.). Svoje vzdelanie následne rozšíril štúdiom manažérskeho programu Master of Science (MSc.) v Českej republike a aktuálne pokračuje v doktorandskom štúdiu na Katedre marketingu Fakulty managementu.

Vedomosti zo štúdia sa snaží zúročiť vo svojom výskume zameranom na meranie výkonnosti, čo je v súlade s jeho dizertačnou prácou s názvom Meranie výkonnosti marketingového manažmentu v prostredí UNESCO objektov. Je spoluautorom viacerých výskumných prác, ako aj členom riešiteľských kolektívov VEGA.

Vzdelanie

  • PhDr., Politické vedy, Fakulta sociálnych vied UCM, Trnava
  • Mgr., Manažment a ekonómia verejnej správy, Fakulta sociálnych vied UCM, Trnava

Odborné zameranie

  • Online marketing
  • Informatika v turizme
  • Manažérska výkonnosť