Prečo íst študovať na IM

Prečo Inštitút manažmentu?

Prevedieme ťa všetkými tipmi a trikmi ako manažovať vlastný biznis. Naučíme ťa pracovať s ľuďmi, čo je v tejto oblasti asi to najdôležitejšie. Získaš skúsenosti v oblasti gastronómie, ak by si si chcel/a otvoriť reštauráciu. Podnikové financie, ekonomické veci, či účtovníctvo zvládneš ľavou zadnou.

Poučky a presné citácie z odborných kníh nemajú pre nás hodnotu, ak ich nevyužiješ v praxi. Práve preto budeš počas štúdia riešiť reálne problémy konkrétnych firiem. A to priamo s odborníkmi z praxe, ktorí v danej oblasti už majú čo – to odžité a to, čo študentom hovoria, nemajú načítané z knižiek, ale získané praxou. Študijný program Manažment v turizme a hotelierstve v takomto zložení neponúka žiadna iná vysoká škola na Slovensku a okrem toho:

 • získaš vzdelanie priamo od odborníkov z praxe,
 • môžeš absolvovať bakalársku prax v nami zazmluvnených zariadeniach,
 • pošleme ťa aj do zahraničia,
 • umožníme ti urobiť si počas štúdia certifikáty, ktoré budeš potrebovať pri nástupe do zamestnania.

Proces podávania žiadostí

1

Výber študijného programu

Ako prvý krok je dôležité zvoliť ten správny študijný program, ktorý vás bude napĺňať.

2

Vyplnenie prihlášky

Následne vyplníte prihlášku v elektronickej podobe prostredníctvom systému AIS.

3

Priloženie príloh

Nezabudnite nahrať všetky povinné prílohy: životopis, notársky overené kópie vysvedčení, diplomy z olympiád a súťaží, potvrdenie o zaplatení poplatku.

4

Odoslanie prihlášky

Prihlášku spolu s nahratými prílohami je potrebné zaslať elektronicky.

5

Prijímacie konanie

Pozvánka na prijímacie konanie vám príde poštou na vami uvedenú adresu.

6

Rozhodnutie

Do 14 dní od prijímacieho konania vám bude poštou doručené vyrozumie o výsledku prijímacej skúšky.

Manažment v turizme a hotelierstve

Študijný program Manažment v turizme a hotelierstve poskytuje absolventom možnosť širokého uplatnenia nielen v oblasti turizmu, ale na manažérskych pozíciách aj v iných spoločnostiach a organizáciách. Už počas štúdia môžu študenti cestovať a spoznávať nové kultúry v rámci ERASMUS+ programov alebo zbierať praktické skúsenosti v zazmluvnených inštitúciách turizmu, či iných organizáciách podľa svojho výberu.

V rámci štúdia sa študenti nielen dozvedia ako riadiť chod podnikov v oblasti turizmu, akým spôsobom ich možno rozvíjať, ako viesť zamestnancov turistických atraktivít k angažovanému prístupu v práci, či ako vytvoriť a rozvinúť nápad, ale taktiež získajú vedomosti a praktické zručnosti z hľadiska zavádzania vlastných projektov do života a overia si, či ich nápad má význam, dokáže ožiť a byť úspešným v praxi turizmu. Doteraz študenti IM UCM v Trnave už realizovali množstvo projektov, a to napr. Swap oblečenia v Baterkárni, Swap kníh v Podivnom Barónovi v Púchove, Coffee stop, Cestovateľská beseda, TOP exkurzia v Hoteli pod Lipou a mnohé ďalšie.

Študenti IM UCM na projekte
Študenti IM na prednáške
IM UCM Študenti
Študenti IM UCM na prehliadke hotela
Reprezentovanie IM UCM
Prednáška pre študentov IM UCM

Prostredníctvom prakticky orientovanej výučby tak budú vedieť odpovedať aj na tieto otázky:

 • Je mnou zostavený tím natoľko dobrý, že s ním dokážem uskutočniť navrhovaný projekt?
 • Viem získať materiálnu, finančnú ako aj participačnú podporu od stakeholderov projektu?
 • Je mnou navrhovaný projekt rentabilný a udržateľný? Dokáže naplniť plánovaný cieľ?

Zároveň tak študenti získajú odpoveď aj na najdôležitejšiu otázku:

 • Baví a napĺňa ma táto práca natoľko, aby som sa jej venoval/a vo svojej profesionálnej kariére?

Študijný program Manažment v turizme a hotelierstve napomáha naplniť Strategický zámer rozvoja cestovného ruchu na Slovensku zabezpečením kvalifikovaných manažérov v tejto oblasti.

Uplatnenie absolventov v praxi

Absolvent 1. stupňa študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve:

 • Môže kvalifikovane a komplexne riadiť chod a rozvoj podnikov pôsobiacich v oblasti turizmu.
 • Vie pracovať na strednej úrovni riadenia vo verejnej a štátnej správe na odboroch a referátoch cestovného ruchu, regionálneho rozvoja, v oblastných a krajských organizáciách cestovného ruchu, turistických a informačných centrách, v regionálnych rozvojových agentúrach.
 • Je schopný samostatne v danej oblasti podnikať.