Univerzitný život

Udalosti a tradície

Na Inštitúte manažmentu organizujeme množstvo podujatí, ktoré poučia, rozšíria obzory a vytvoria mnoho spomienok. Jednotlivé akcie každoročne organizujú pedagógovia, doktorandi, no najmä naši šikovní študenti.

Sledujte dianie, oznamy na stránke, oznamy v newsletteri, instagrame a facebook stránku IM, kde nájdete presné dátumy všetkých akcií, ktoré sa budú konať na našom inštitúte. Ak máte nápady na nové super akcie alebo sa chcete pripojiť k organizácii týchto eventov, neváhajte a kontaktujte organizátorov alebo oslovte vyučujúcich a doktorandov. IM je otvorená iniciatíve študentov, ktorí majú kreatívne nápady.

Študentské aktivity

Každoročne sa konajú univerzitné a medziuniverzitné zápasy vo futbale, volejbale a basketbale, ktoré organizuje univerzita, Kabinet telovýchovy a športu a Kabinet eventov.

Sociálny život

Inštitút manažmentu UCM a mesto Trnava poskytuje viaceré možnosti, ako zmysluplne tráviť voľný čas.  Trnava patrí medzi najkrajšie mestá na Slovensku, o čom sa môže presvedčiť každý jej návštevník.

IM UCM študenti

Doprava

Mesto Trnava ponúka viacero možností, ako cestovať.

Študenti IM majú viacero možností ako sa dopraviť na univerzitu. Infraštruktúra mesta poskytuje možnosť vlakového, autobusového alebo automobilového cestovania.

Zelená doprava

Inštitútu manažmentu podporuje všetky druhy ekologickej formy cestovania, ako napríklad kolobežky, bicykle atď. Pre študentov sú taktiež vyhradené  parkovacie stojany v okolí univerzitných budov.

IM Ucm logo B

Inštitút manažmentu

U nás je dôležité využívať všetky vedomosti a skúsenosti v tom, čomu sa chceš venovať aj v budúcnosti. Dávame ti možnosť tréningu v skutočnej firme z oblasti turizmu a hotelierstva. Celý jeden semester stráviš u niektorého z našich partnerov, aby si si priamo v praxi overil všetko, čo si počas štúdia pochytil.

IM UCM stravovanie

Inštitút manažmentu poskytuje študentom možnosť stravovania v univerzitných jedálňach a bufetoch za študentské ceny.

HIIT UCM

Každoročne pravidelne organizujeme univerzitné a medziuniverzitné zápasy vo futbale, volejbale a basketbale, ako aj mnohé ďalšie športové podujatia.

Univerzitné divadlo UCM

Na univerzite už od roku 2010 vzniklo univerzitné divadlo a spevácky zbor, kde radi privítajú nových členov kedykoľvek počas akademického roka.

Internát UCM

Inštitút manažmentu poskytuje študentom možnosť ubytovania vo viacerých univerzitných zariadeniach formou výberového procesu za študentské ceny.

Isic študenta IM

Každý študent Inštitútu manažmentu v dennej, ako aj externej forme disponujem preukazom študenta, ktorý slúži na jeho identifikáciu a iné náležitosti.

Lekárska starostlivosť UCM

Univerzita poskytuje študentom pre zabezpečenie kvalitnej liečebno-preventívnej starostlivosti školskú ambulanciu.