Preukaz študenta

Preukaz študenta IM

Každý študent Inštitútu manažmentu v dennej, ako aj externej forme disponujem preukazom študenta, ktorý slúži na jeho identifikáciu a iné náležitosti.

Preukaz denného študenta UCM – karta ISIC

V zmysle Zákona o vysokých školách a v súlade s Usmernením o štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta vydané rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. CD-2004-3048/6280-1:sekr. zo dňa 1. marca 2004 naša univerzita vydáva preukaz denného študenta ISIC vo forme bezkontaktnej čipovej karty v spolupráci s CKM SYTS.

Starý vizuál, ktorý je stále v platnosti:

Novší vizuál, ktorý sa vydávai od akademického roku 2015/2016:

V bielom páse je umiestnený čiarový kód ISIC licencie.
Ďalší používaný vizuál. Platnosť preukazu je uvedená v strede dolu.

Najnovší vizuál, ktorý sa používa od akademického roku 2019/2020.
       

Univerzitný preukaz študenta ISIC

Preukaz študenta UCM – slúži na identifikáciu študenta našej univerzity.

Medzinárodný preukaz študenta ISIC – jediný celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia. Umožňuje využívať sieť výhod a študentských zliav doma i v zahraničí.

Má v sebe bezkontaktný čip typu Mifare Classic – umožňuje využitie na ďalšie funkcie podľa potreby a možností univerzity. Od akad. roku 2011/2012 sa zavádzajú karty Mifare DesFire.
Od akademického roku 2017/2018 sa používa vizuál s predtlačenou platnosťou vpredu dolu.

Funkcionality

 • interné – v rámci UCM
  • na študijných oddeleniach
  • preukaz do univerzitnej knižnice
 • externé – mimo UCM
  • s preukazom nárok na štátom garantované zľavy v železničnej a autobusovej doprave
  • po aktivácii v kancelárii dopravného podniku ako elektronická peňaženka
  • vstup do iných univerzitných knižníc – knižničný pas
  • vo všetkých pobočkách FaxCopy
  • elektronická vstupenka – TicketPortál

Platnosť preukazu

Platnosť preukazu ISIC študenta UCM je predtlačená na prednej strane preukazu (nové preukazy) alebo sa označí holografickou nálepkou na zadnej strane a jej platnosť je od 1.9.2021 do dňa 30.9.2022 alebo do dňa ukončenia štúdia, ktorýkoľvek z nich nastane skôr.

Preukaz externého študenta UCM – karta

V zmysle Zákona o vysokých školách a v súlade s Usmernením o štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta vydané rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. CD-2004-3048/6280-1:sekr. zo dňa 1. marca 2004 naša univerzita vydáva preukaz externého študenta UCM vo forme bezkontaktnej čipovej karty. Preukazy sú vo farebnom prevedení príslušnej fakulty alebo inštitútu.

Univerzitný preukaz externého študenta

Preukaz externého študenta UCM – slúži na identifikáciu študenta a je jedným z dokladov študenta, ktorý študuje na vysokej škole v rámci externej formy štúdia pre všetky stupne štúdia (Bc., Mgr., PhD.).

Má v sebe bezkontaktný čip typu Mifare DesFire (od roku 2011/2012) – umožňuje využitie na ďalšie funkcie podľa potreby a možností univerzity.

Funkcionality

 • interné – v rámci UCM
  • na študijných oddeleniach
  • preukaz do Univerzitnej knižnice UCM
 • externé – mimo UCM
  • knižničný pas – preukaz do všetkých knižníc, ktoré používajú bezkontaktné čipové karty
 • Upozornenie: Študenti externej formy štúdia nemajú nárok na štátom garantované zľavy v železničnej a autobusovej doprave.

Platnosť preukazu

 

 

 

Platnosť preukazu externého študenta UCM sa označí holografickou nálepkou na zadnej strane a jej platnosť je od 1.9.2021 do dňa 30.9.2022 alebo do dňa ukončenia štúdia, ktorýkoľvek z nich nastane skôr. Nálepka sa nalepí na zadnú stranu preukazu externého študenta UCM. Nálepka sa nalepí na zadnú stranu preukazu externého študenta UCM.