Rada pre študijný program

Rada pre ŠP IM UCM

Rada pre študijný program Manažment v turizme a hotelierstve.

Zamestnanci

 • doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof. – predsedníčka Rady pre ŠP
 • doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.
 • Ing. Lenka Mikle, PhD.

Zástupca študentov

 • Dávid Balog
 • Karel Očenášek

Zástupca praxe

 • Ing. Rastislav Amrich  – Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska
 • Michal Laurinc  – Hotel management

Ostatné zainteresované strany:

 • Mgr. Lucia Buttková – SNM-Múzeum Bojnice
 • Mgr. Michal Fajin, MBA, MPH, LL.M. – Prírodné jódové kúpele Číž
 • Ing. Alexander Prostinák – Trnava Tourism
 • PhDr. Ján Ganobčík, MSc. – Absolvent UCM