Úradná tabuľa

Tabuľa

Výberové konanie:

 

Výsledky výberových konaní:

  • Výsledok výberového konania na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta v študijnom odbore Ekonómia a manažment.
  • Výsledok výberového konania obsadenie funkčného miesta docenta v študijnom odbore Ekonómia a manažment.
  • Výsledok výberového konania na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta v študijnom odbore Ekonómia a manažment.
  • Výsledok výberového konania obsadenie pracovného a funkčného miesta v študijnom odbore Ekonómia a manažment.
  • Výsledok výberového konania na obsadenie pracovného miesta lektora anglického jazyka v študijnom odbore Ekonómia a manažment.
  • Výsledok výberového konania na obsadenie pracovných miest odborných asistentov v študijnom odbore Ekonómia a manažment.
  • Výsledok výberového konania obsadenie pracovného a funkčného miesta docent v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment.
  • Výsledok výberového konania obsadenie pracovného a funkčného miesta docent v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment.