Úradná tabuľa

Tabuľa

Výberové konanie:

 

Výsledky výberových konaní:

  • Výsledok výberového konania obsadenie pracovného a funkčného miesta docent na Inštitúte manažmentu UCM v Trnave v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment
  • Výsledok výberového konania obsadenie pracovného a funkčného miesta docent na Inštitúte manažmentu UCM v Trnave v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment