Lekárska starostlivosť

Lekárska starostlivosť UCM

Univerzita poskytuje študentom pre zabezpečenie kvalitnej liečebno-preventívnej starostlivosti školskú ambulanciu.

Školská ambulancia v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, I. poschodie, trakt A-1, č. dv.: 113.

Ordinuje MUDr. Ľubica Ďurková v pracovné dňoch od 08:00 – 12:00 hod., telefón: 033 5953 340, mobil: 0918 578 413.

Služby:

  • zabezpečujeme liečebno-preventívnu starostlivosť,
  • očkujeme proti tetanu a chrípke zdarma,
  • očkujeme proti hepatitíde typu A, B, pred cestou do zahraničia,
  • umožníme laboratórne, mikrobiologické, hematologické, sono a RTG vyšetrenia,
  • spolupracujeme so všetkými odbornými ambulanciami v poliklinike,
  • spolupracujeme s ďalšími lekármi I. kontaktu (gynekológ, zubný lekár).

Pre zabezpečenie kvalitnej liečebno-preventívnej starostlivosti požadujeme zaevidovať sa so zdravotnou dokumentáciou a preukazom poistenca. V moderne vybavenej Mestskej poliklinike v centre mesta máte (pod jednou strechou) umožnenú komplexnú zdravotnú starostlivosť. V prípade ochorenia sa vyhnete cestovaniu za obvodnými lekármi a špecialistami v mieste bydliska.

Lekárska starostlivosť
Lekárska starostlivosť IM
Lekárska starostlivosť IM UCM