Klaudia Čirčová
Hajdóczyho 1, miestnosť 412

Ing. Klaudia Čirčová

tajomníčka Inštitútu manažmentu

Životopis

V roku 1989 absolvovala štúdium na Obchodnej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, odbor ekonomika vnútorného obchodu. Do roku 2010 pracovala v súkromnej sfére v oblasti inžinierskej činnosti v stavebníctve, zameranej na zabezpečovanie územných, stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí a koordináciu plynulého priebehu stavieb. Viedla ekonomickú a finančnú agendu firmy. Od roku 2010 do roku 2013 pracovala ako investičný referent na UCM v Trnave v súvislosti s realizáciou projektov spolufinancovaných z fondov OPVaV v rámci rozvoja IKT a rekonštrukcie budov UCM v Trnave.  Od roku 2013 pôsobila na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave ako odborný pracovník pre vedecko-výskumnú činnosť, kvalitu a doktorandské štúdium.