Lenka Mikle
Hajdóczyho 1, miestnosť 420

Ing. Mikle Lenka, PhD.

odborný asistent

Životopis

Po absolvovaní Gymnázia Angely Merici v Trnave začala študovať na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde vyštudovala všetky tri stupne vysokoškolského štúdia a získala titul PhD. Vo svojej dizertačnej práci s názvom „Metamorfózy startupov na ceste za podnikateľským úspechom“ identifikovala signifikanciu vplyvu podnikateľského modelu Canvas na výkonové ukazovatele startupov. Počas tretieho stupňa vysokoškolského štúdia vyučovala Manažment na prvom stupni a Strategický manažment na druhom stupni vysokoškolského štúdia, taktiež bola vedúcou desiatke bakalárskych prác.

Bola aktívnou členkou riešiteľských tímov vo viacerých projektoch (VEGA, KEGA). Počas štúdia na treťom stupni odpublikovala 6 odborných článkov, 2 v spoluautorstve a vystupovala na viacerých konferenciách. Vo svojom voľnom čase sa rada venuje rekreačnej cyklistike, cestovaniu a štúdiu náučnej literatúry.

Vzdelanie

  • PhD., Ekonómia a manažment, Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava
  • Ing., Všeobecný manažment, Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava

Odborné zameranie

  • Manažment
  • Strategický manažment
  • Podnikateľské modely