Špecifické miestnosti a priestory

Priestory pre študentov Inštitútu manažmentu sú situované na 4. a 5. poschodí (ul. Hajdóczyho č. 1).
Každoročne sa špecializované miestnosti upravujú, rozširujú a dobudovávajú.

Učebňa pre tímovú spoluprácu a jej rozvoj
Učebňa sa skladá z troch na seba nadväzujúcich miestností  (tri dverami prepojené miestnosti, pričom na chodbu vedú len jedny vstupné dvere, prepojené s prvou miestnosťou). Miestnosti na seba funkčne nadväzujú a to: prvá miestnosť je zameraná na kreatívnu prácu (hľadanie nápadov), druhá na prípravu podkladov k projektom/workshopom, tretia miestnosť je určená na prezentáciu projektov. Učebňa je vhodná aj na využitie pri výučbe jazykov a predmetu Manažment animačných a voľnočasových aktivít. Učebňa je situovaná na ul. Hajdóczyho č. 1 (5. poschodie).

Počítačová učebňa
Učebňu v plnej miere pomohla zariadiť svetová spoločnosť IBM, ktorá Inštitútu manažmentu darovala tak notebooky, ako aj stoly a stoličky. Učebňa je komplexne vybavená a v súčasnosti sa v nej vyučujú predmety: Informatika, Základy štatistiky, Účtovníctvo, Informačné systémy v turizme a hotelierstve a Logistika. Učebňa je na ul. Hajdóczyho č. 1 (5. poschodie).

Oddychová miestnosť
Oddychová miestnosť poskytuje študentom zázemie počas prestávok a voľných hodín. V rámci miestnosti majú študenti možnosť pripravenia si teplého/studeného nápoja. V miestnosti sú taktiež umiestnené odborné aj populárne publikácie. Oddychová miestnosť je situovaná na ul. Hajdóczyho č. 1 (4. poschodie).

Učebňa pre tímovú spoluprácu a jej rozvoj
Učebňa pre tímovú spoluprácu a jej rozvoj UCM
Oddychová miestnosť
Počítačová učebňa
Učebňa pre tímovú spoluprácu a jej rozvoj IM UCM
Oddychová miestnosť IM
Učebňa pre tímovú spoluprácu a jej rozvoj IM
IM Učebňa pre tímovú spoluprácu a jej rozvoj
Oddychová miestnosť IM UCM