prednáška

Tag

Memorandum s Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky
V marci 2023 Inštitút manažmentu UCM v Trnave uzavrel memorandum s Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky. Toto memorandum spočíva v obojstrannej spolupráci medzi oboma inštitúciami. Predovšetkým tým, že naši študenti na MD SR, na Sekcii cestovného ruchu praxujú a tiež tým, že riaditeľ Sekcie cestovného ruchu ako člen Rady kvality Inštitútu manažmentu UCM v Trnave sa...
Zistiť viac
Aká je stratégia štátu v rámci cestovného ruchu
Aká je stratégia štátu v rámci cestovného ruchu? Môže byť cestovný ruch financovaný aj z verejných zdrojov a od čoho to závisí? Je ešte stále práve cestovný ruch oblasťou rozmachu šedej ekonomiky?
Zistiť viac