Aktivity memoranda s Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky

V marci 2022 Inštitút manažmentu UCM v Trnave uzavrel memorandum s Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky. Toto memorandum spočíva v obojstrannej spolupráci medzi oboma inštitúciami. Predovšetkým tým, že naši študenti na MD SR, na Sekcii cestovného ruchu praxujú a tiež tým, že riaditeľ Sekcie cestovného ruchu ako člen Rady kvality Inštitútu manažmentu UCM v Trnave sa zapája do tvorby a hodnotenia študijných programov.

Jednou s činností vyplývajúcich z tohto memoranda bola aj prednáška „Aká je stratégia štátu v rámci cestovného ruchu?“ ktorú viedla štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR JUDr. Katarína Bruncková, PhD. spolu s kolegom, generálnym riaditeľom Sekcie cestovného ruchu Tomášom Ondrčkom. V rámci nej prednášali študentom o činnosti ministerstva, osobitne o úlohách, aktivitách a kompetenciách, ktoré ministerstvo vykonáva v oblasti cestovného ruchu.

Na záver prednášky so študentmi veľmi živo a otvorene diskutovali o aktuálnych témach v sektore cestovného ruchu.