imucm

Tag

IM UCM Imatrikulácie
Tohtoročné imatrikulácie študentov prvého ročníka bakalárskeho denného štúdia IM UCM sa uskutočnia v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ulici v Trnave. Slávnosť bude prebiehať v stredu 22. novembra 2023 o 8.30 hod.
Zistiť viac
Erasmus IM UCM
Výzva je určená študentkám a študentom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom IM UCM, ktorí sa môžu prihlasovať u koordinátorky pre medzinárodné vzťahy.
Zistiť viac
Volby IM UCM výsledky
Na funkčné obdobie od 01.01.2021 – do 31.12.2024 bola zvolená do zamestnaneckej časti AS UCM za IM kandidátka Ing. Eva Čapošová, PhD.,ktorej prajeme veľa úspechov.
Zistiť viac
Akademický senát voľby IM
Volebná komisia pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave za IM UCM sa zišla dňa 6. novembra 2023 a po otvorení obálok s nomináciami členov konštatovala, že sú navrhnutí do zamestnaneckej časti AS UCM za IM UCM dvaja kandidáti.
Zistiť viac
Voľby RSVS IM UCM
Akademický senát UCM v Trnave na zasadnutí, dňa 25. októbra 2023, vyhlásil  doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu UCM v Trnave za Inštitút manažmentu na funkčné obdobie r. 2023-2024.
Zistiť viac
Visegrad Fund IM
Od októbra 2023 Visegrad Fund finančne podporil nový medzinárodný projekt Inštitútu manažmentu UCM v Trnave - Digitálna mapa pútnických miest v krajinách V4, ktorý je zameraný na podporu pútnického turizmu v krajinách V4. Projekt kladie dôraz na podporu domáceho turizmu prostredníctvom prezentácie, rozvoja a zvyšovania povedomia o pútnickom turizme. Ten je podstatnou súčasťou kultúrneho a duchovného...
Zistiť viac
Hodnoty Inštitútu manažmentu UCM
Študenti, ktorí chcú požiadať o pridelenie Štatútu študenta so špecifickými potrebami si môžu podať žiadosť podľa nasledujúcich pokynov.
Zistiť viac
Výučba v zimnom semestri na Inštitúte manažmentu UCM.
Zistiť viac
Manažment štúdium IM UCM
Vypočujte si skúsenosti a postrehy študentov a študentiek, ktorí na študijnom pobyte boli alebo sa o tie svoje vlastné príďte podeliť s ostatnými. 
Zistiť viac
Feedback od študentov IM UCM
Si nový na našom inštitúte? Nevieš čo čakať od jednotlivých predmetov? Chcel by si spoznať starších študentov a dostať rady ako najlepšie zvládnuť život na inštitúte?
Zistiť viac
1 2 3 8