imucm

Tag

Štátne skúšky IM UCM
Vážení študenti, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti rozpis na štátne bakalárske skúšky, ktoré sa uskutočnia 29. mája a 30. mája 2023, v študijnom programe Manažment v turizme a hotelierstve.
Zistiť viac
Štúdium na IM UCM
Uchádzač o štúdium v AR 2023/2024 registruje prihlášku elektronicky cez systém AIS2 na webovom sídle IM UCM do 30. apríla 2023.
Zistiť viac
Zazitkovy-den-svetla-IM-UCM
Zážitkové centrum vedy Aurelium organizovalo ,,Zážitkový deň svetla“ a Inštitút manažmentu UCM s projektom ARPhymedes bol jeho súčasťou.
Zistiť viac
Výberové konanie IM UCM
Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, identifikačné číslo 36 078 913, vyhlasuje podľa § 77 ods. 1, 5 a 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...
Zistiť viac
EDUZA-IM-KE
Študenti Inštitútu manažmentu UCM v Trnave, programu Manažment v turizme a hotelierstve, sa aj koncom tohto letného semestra, v termíne 24.4.2023 – 26.4.2023, zúčastnili EDUZA TRIPu: Edukačno-Zážitkovej Exkurzie. Tento rok sme spoznávali metropolu východu - Košice.
Zistiť viac
Erasmus seminar IM UCM
Príď na informačný seminár a zoznám sa s možnosťami, ktoré program Erasmus + ponúka! Seminár sa uskutoční v utorok 18. apríla 2023 o 13.40 hod. v Kine OKO.
Zistiť viac
Exkurzia študentov do malokarpatskej obce Limbach
V dňoch 27. marca 2023 a 3. apríla 2023 sa študenti 1. ročníka Inštitútu manažmentu UCM v Trnave zúčastnili v rámci predmetu Gastronómia a výživa exkurzie do malokarpatskej obci Limbach. Miestom konania bolo Vinárstvo Michal Sadloň.
Zistiť viac
Caravan Bike Travel 2023
Inštitút manažmentu UCM v Trnave sa zúčastnil na druhom ročníku medzinárodného veľtrhu Caravan Bike Travel 2023 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.
Zistiť viac
Turizmus je hybnou silou v službe vzájomného pochopenia, kultúry a rozvoja krajín
Ing. Jana Černá, PhD. z Inštitútu manažmentu UCM v Trnave v spolupráci s doc. Ing. Lenkou Ližbetinovou, PhD. z Vysokej školy technickej a ekonomickej v Českých Budějoviciachch sa rámci výskumnej oblasti zaoberajú témou: „Turizmus je hybnou silou v službe vzájomného pochopenia, kultúry a rozvoja krajín.
Zistiť viac
Memorandum s Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky
V marci 2023 Inštitút manažmentu UCM v Trnave uzavrel memorandum s Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky. Toto memorandum spočíva v obojstrannej spolupráci medzi oboma inštitúciami. Predovšetkým tým, že naši študenti na MD SR, na Sekcii cestovného ruchu praxujú a tiež tým, že riaditeľ Sekcie cestovného ruchu ako člen Rady kvality Inštitútu manažmentu UCM v Trnave sa...
Zistiť viac
1 2 3 4 5