Blog

Kategória

Štúdium manažmentu IM UCM
Uchádzač o štúdium v AR 2023/2024 registruje prihlášku elektronicky cez systém AIS2 na webovom sídle IM UCM do 30. apríla 2023.
Zistiť viac
Život na Madeire
V zimnom semestri AR 2023/2024 sa študentky 2. ročníka denného štúdia Inštitútu manažmentu cez program Erasmus+ zúčastnili študijného pobytu na Madeire - Universidade da Madeira. O svoje nezabudnuteľné zážitky, dojmy a skúsenosti sa podelili Petra Kubalová a Tamara Nepelová.
Zistiť viac
Výberové konanie IM UCM
Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, identifikačné číslo 36 078 913, vyhlasuje podľa § 77 ods. 1, 5 a 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...
Zistiť viac
Prezentovanie-IM-UCM-Dunaj
V dňoch 6. februára - 7. februára 2024 sa Inštitút manažmentu UCM v Trnave zúčastnil na druhom ročníku podujatia "Študuj vodnú dopravu a cestovný ruch", organizovaným Ministerstvom dopravy SR, v spolupráci s novovzniknutým Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR, a to s cieľom zvýšiť záujem mladých ľudí o štúdium na vysokých školách v oblasti vodnej dopravy, vodného hospodárstva, gastronómie,...
Zistiť viac
Switzerland
Každý mladý človek túži po poznávaní, mnohí sa chcú naučiť niečo nové, najmä v novom prostredí, najlepšie v kolektíve seberovných priateľov a v neposlednom rade zarobiť si prostriedky na svoje ďalšie sebazdokonaľovanie a zábavu. A to je príležitosť vo Švajčiarsku prostredníctvom odborných praxí v zariadeniach cestovného ruchu – hoteloch, penziónoch a reštauráciách. 
Zistiť viac
Erasmus IM UCM
Výzva je určená študentkám a študentom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom IM UCM, ktorí sa môžu prihlasovať u koordinátorky pre medzinárodné vzťahy.
Zistiť viac
DOD IM 24
Zastavte sa u nás 7. februára 2024 v rámci DOD IM - Vysokoškolákom na skúšku. Pripojte sa k nám na tento jedinečný deň plný poznania, zábavy a možností, ktorý vám umožní preskúmať všetky aspekty života na našom inštitúte.  
Zistiť viac
PF 2024 IM UCM
Pokojné sviatky plné čarovných príbehov a úspešný rok 2024 praje
Zistiť viac
Aquapark-Trnava
Absolvoval Inštitút manažmentu na UCM a vedie trnavský aquapark. V rozhovore porozprával o úskaliach, ale aj výzvach manažérskej práce v cestovnom ruchu. A zaspomínal si aj na študentské časy.
Zistiť viac
IM UCM Imatrikulácie
Tohtoročné imatrikulácie študentov prvého ročníka bakalárskeho denného štúdia IM UCM sa uskutočnia v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ulici v Trnave. Slávnosť bude prebiehať v stredu 22. novembra 2023 o 8.30 hod.
Zistiť viac
1 2 3 8