Blog

Kategória

Feedback od študentov IM UCM
Si nový na našom inštitúte? Nevieš čo čakať od jednotlivých predmetov? Chcel by si spoznať starších študentov a dostať rady ako najlepšie zvládnuť život na inštitúte?
Zistiť viac
Erasmus Praha IM UCM
Vtedy ešte druháčka Lucia Liptáková z Inštitútu manažmentu svoj Erasmus strávila v hlavnom meste Českej republiky, kde podobne ako tu, študovala manažment turizmu. 
Zistiť viac
Štúdium na IM UCM
Výučba na Inštitúte manažmentu UCM sa podľa platných rozvrhov začína v pondelok 25. septembra 2023. Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Zistiť viac
Promócie Inštitút manažmentu UCM
Slávnostné promócie absolventov študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve sa budú konať 22. septembra 2023 v Aule Jozefa Matúša (Bučianska ul. 4/A, Trnava).
Zistiť viac
Internát UCM
Milí študenti, dovoľujeme si Vás informovať o pridelenom ubytovaní pre študentov 1. ročníka na akademický rok 2023/2024.
Zistiť viac
Podmienky prijatia IM
Vážení študenti, dovoľujeme si Vás informovať, že vydávanie vyrobených preukazov sa vykonáva v pracovných dňoch na prízemí hlavnej budovy UCM – Nám. J. Herdu 2, a to v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. od 4. 9. 2023 do 29. 9. 2023. V prípade otázok kontaktujte Mgr. Noru Dostálovú (nora.dostalova@ucm.sk).
Zistiť viac
Internát UCM
Pri nástupe na internát na vrátnici si študenti vypíšu ubytovací preukaz, ktorým sa treba legitimovať a kľúče od izby treba pri odchode z internátu odovzdávať na vrátnici.
Zistiť viac
Výberové konanie IM UCM
Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, identifikačné číslo 36 078 913, vyhlasuje podľa § 77 ods. 1, 5 a 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...
Zistiť viac
Štátne skúšky IM UCM
Vážení študenti, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti rozpis na augustové štátne bakalárske skúšky, ktoré sa uskutočnia v pondelok 28. augusta 2023, v študijnom programe Manažment v turizme a hotelierstve.
Zistiť viac
Vysoká škola manažment UCM
Uchádzač o štúdium v AR 2023/2024 registruje prihlášku elektronicky cez systém AIS2 na webovom sídle IM UCM do 30. apríla 2023.
Zistiť viac
1 2 3 7