Zápis študentov do vyšších ročníkov štúdia

Z dôvodu efektívnejšieho priebehu zápisu bude Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave realizovať zápis do ďalšej časti štúdia prostredníctvom Akademického informačného systému – AIS. Zápis predmetov na Akademický rok 2024/2025 prebieha od 08. júla 2024 do 31. júla 2024.

Tento zápis sa týka študentov denného aj externého štúdia, okrem študentov zapísaných do 1. ročníka štúdia. Zápis do ďalšej časti štúdia môže vykonať iba študent, ktorý splnil všetky podmienky štúdia podľa Študijného poriadku UCM v Trnave.

Ďalšie potrebné informácie a podrobný postup nájdete TU!