Harmonogram slávnostných promócií absolventov

Srdečne blahoželáme všetkým absolventkám a absolventom k úspešnému ukončeniu bakalárskeho štúdia na Inštitúte manažmentu UCM.

Slávnostné promócie absolventov študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve sa budú konať 26. júna 2024 v Aule Jozefa Matúša (Bučianska ul. 4/A, Trnava). Nácvik promočného aktu sa uskutoční od 12.30 hod. do 13.30 hod., účasť absolventov na promócii je podmienená nácvikom. Pre absolventov sa odporúča slávnostné formálne oblečenie, ktoré zodpovedá významnosti a výnimočnosti promócie.

Začiatok promočného aktu je o 13.30 hod. 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Absolventi, ktorí nemajú záujem o účasť na slávnostnej promócii si doklady o ukončení štúdia (diplom a dodatok k diplomu) prevezmú osobne na Oddelení akademických činností UCM počas úradných hodín.