Graduation ceremony schedule

Srdečne blahoželáme všetkým absolventkám a absolventom k úspešnému ukončeniu bakalárskeho štúdia na Inštitúte manažmentu UCM.

Slávnostné promócie absolventov študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve sa budú konať 22. septembra 2023 v Aule Jozefa Matúša (Bučianska ul. 4/A, Trnava). Nácvik promočného aktu sa uskutoční od 07.30 hod. do 08.45 hod., účasť absolventov na promócii je podmienená nácvikom. Na promócie je potrebné prísť v spoločenskom oblečení.

Začiatok promočného aktu je o 08.45 hod. 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Absolventi, ktorí nemajú záujem o účasť na slávnostnej promócii si doklady o ukončení štúdia (diplom a dodatok k diplomu) prevezmú  osobne na Oddelení akademických činností UCM počas úradných hodín.