Aká je stratégia štátu v rámci cestovného ruchu?

Aká je stratégia štátu v rámci cestovného ruchu? Môže byť cestovný ruch financovaný aj z verejných zdrojov a od čoho to závisí? Je ešte stále práve cestovný ruch oblasťou rozmachu šedej ekonomiky?

Na tieto, aj ďalšie otázky z oblasti cestovného ruchu na Slovensku prídu študentom Inštitútu manažmentu UCM už najbližší utorok (28. 03. 2023) porozprávať štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR JUDr. Katarína Bruncková, PhD. a generálny riaditeľ Sekcie cestovného ruchu ministerstva Ing. Tomáš Ondrčka. Aj takto vyzerá prepájanie teórie s praxou v rámci študijného programu Manažmente v turizme a hotelierstve na Inštitúte manažmentu UCM.