Aktuálne informácie, ale aj omnoho viac

Novinky & Aktuality

Výberové konanie IM UCM
Prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, identifikačné číslo 36 078 913, vyhlasuje podľa § 77 ods. 1, 5 a 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov na funkčnom mieste docent a...
Zistiť viac
Štúdium na IM UCM
Z dôvodu efektívnejšieho priebehu zápisu bude Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave realizovať zápis do ďalšej časti štúdia prostredníctvom akademického informačného systému AIS. Zápis predmetov na akademický rok 2023/2024 prebieha od 07. júla 2023 do 31. júla 2023.
Zistiť viac
Promócie Inštitút manažmentu
V pondelok 26. júna 2023 sa v priestoroch Auly Jozefa Matúša konali promócie historicky prvých absolventov Inštitútu manažmentu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Viac ako 40 mladých ľudí si počas slávnostného akademického obradu prevzalo diplomy, potvrdzujúce ukončenie uceleného vysokoškolského štúdia I. stupňa v študijnom programe Manažment v turizme a hotelierstve.
Zistiť viac
Interaktívny vzdelávací zážitok pre všetkých
V dňoch 28. júna - 29. júna 2023 sa na Inštitúte manažmentu UCM v Trnave uskutočnila záverečná konferencia projektu AR Physics Made for Students.
Zistiť viac
Internát UCM
Milí študenti, dovoľujeme si Vás informovať o pridelenom ubytovaní pre vyššie ročníky na akademický rok 2023/2024.
Zistiť viac
1 2 3 4 5 13