voľby

Tag

Voľby RSVS IM UCM
Dovoľujeme si Vás informovať o výsledku doplňujúcich volieb do zamestnaneckej a študentkej časti Akademického senátu UCM v Trnave, ktoré sa konali dňa 07.03.2023. Voľby sa uskutočnili v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a ich priebeh nebol ničím narušený.
Zistiť viac
Akademický senát voľby IM
Komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave za IM UCM na svojom zasadnutí z otvárania obálok návrhov na kandidátov za člena AS UCM za IM UCM dňa 1. marca 2023 konštatovala, že v termíne na to určenom bolo doručených päť návrhov.
Zistiť viac
Akademický senát voľby IM UCM
Komisia pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave za IM UCM na svojom zasadnutí z otvárania obálok návrhov na kandidátov za člena AS UCM za IM UCM dňa 1. marca 2023 konštatovala, že v termíne na to určenom bol doručený jeden návrh:
Zistiť viac
Voľby RSVS IM UCM
Ak si študentom prvého a vyššieho ročníka, ovládaš anglický jazyk na dostatočnej úrovni, prípadne hovoríš niektorým ďalším jazykom, máš dostatok odvahy a chuť spoznávať, bádať a prijímať výzvy, program je určený práve pre teba!
Zistiť viac