Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu UCM v Trnave

Komisia pre doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave za IM UCM na svojom zasadnutí z otvárania obálok návrhov na kandidátov za člena AS UCM za IM UCM dňa 1. marca 2023 konštatovala, že v termíne na to určenom bolo doručených päť návrhov:

  1. návrh Roland Herák
  2. návrh Lenka Ilčáková
  3. návrh Ľuboš Lukačovič
  4. návrh Rafaela Katarína Repiská
  5. návrh Michal Zámečník, DiS.

Uvedených päť návrhov spĺňa všetky vyhlásené kritériá pre voľbu za člena AS UCM.

Zároveň komisia členom študentskej akademickej obce IM UCM oznamuje, že doplňujúce voľby do študentskej časti AS UCM sa uskutočnia 7. marca 2023 v čase od 09,00 – 14,00 hod. v Zasadacej miestnosti IM UCM č. 411 (4. posch.).