Results of additional elections to the staff and student part of the Academic senate at UCM in Trnava

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledku doplňujúcich volieb do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu UCM v Trnave, ktoré sa konali dňa 07.03.2023. Voľby sa uskutočnili v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a ich priebeh nebol ničím narušený.

Zápisnica z doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti TU.

Zápisnica z doplňujúcich volieb do študentskej časti TU.