Monika Mešová
Nám. J. Herdu 2, miestnosť 112b

Monika Mešová

Študijná referentka

Životopis

Po ukončení stredoškolského vzdelania s maturitou pracuje v administratívnej oblasti, súvisiacej so sociálnou podporou. Má dlhoročné komunikačné schopnosti a zručnosti, ktoré využíva pri riešení požiadaviek študentov a v súčasnosti pracuje ako kontaktná osoba pre študentov vo veciach týkajúcich sa ich štúdia a sociálnej oblasti na Inštitúte manažmentu UCM v Trnave.

Je otvorená zdokonaľovať sa v pracovnej oblasti a učiť sa novým veciam. Medzi jej obľúbené činnosti patrí kultúra, šport, rodina a záhradka.