Eventy

Letný semester

Sídlo Inštitútu manažmentu Hajdóczyho č. 1, Trnava, Slovakia, Slovakia (Slovak Republic)

Začiatok letného semestra pre študentov IM UCM.

Medzinárodný deň jahôd

Sídlo Inštitútu manažmentu Hajdóczyho č. 1, Trnava, Slovakia, Slovakia (Slovak Republic)

Skúškové obdobie

Sídlo Inštitútu manažmentu Hajdóczyho č. 1, Trnava, Slovakia, Slovakia (Slovak Republic)

Počas tohto obdobia bude prebiehať pre nekončiacich študentov IM UCM skúškové obdobie z predmetov letného semestra.

Štátne skúšky

Sídlo Inštitútu manažmentu Hajdóczyho č. 1, Trnava, Slovakia, Slovakia (Slovak Republic)

1. termín štátnych skúšok, 28. mája 2024 – 31. mája 2024 Študenti, ktorí sa chcú zúčastniť 1. termínu štátnych skúšok, je potrebné, aby splnili nasledovné pokyny: vyplniť písomné tlačivo Prihláška na štátnu skúšku, vrátane podpisu školiteľa záverečnej práce, vložiť do 4. mája 2024 záverečnú prácu do systému AIS (podľa priloženého postupu), v termíne od 30. apríla 2024 do 3. mája 2024 v […]