Eventy

Latest Past Eventy

Slávnostné otvorenie akademického roka 2023/2024

Aula UCM Bučianska ulica 4/A, Trnava

Ďalší semester je pred nami. V pondelok 18.9. o 13:00 sa Aula Jozefa Matúša na Bučianskej ulici stane dejiskom slávnostného otvorenia nového akademického roka 2023/2024. V rámci programu vystúpia predseda Akademického senátu UCM doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD. so správou o činnosti senátu a príhovor prednesie pani rektorka UCM prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., […]

Letné prázdniny

Sídlo Inštitútu manažmentu Hajdóczyho č. 1, Trnava

Začiatok letných prázdnin na Inštitúte manažmentu UCM pre nekončiacich študentov.

Slávnostné promócie

Aula UCM Bučianska ulica 4/A, Trnava

Srdečne blahoželáme všetkým absolventkám a absolventom k úspešnému ukončeniu bakalárskeho štúdia na Inštitúte manažmentu UCM. Slávnostné promócie absolventov študijného programu Manažment v turizme a hotelierstve sa budú konať 26. júna 2023 v Aule Jozefa Matúša (Bučianska ul. 4/A, Trnava). Nácvik promočného aktu sa uskutoční od 16.15 hod. do 17.15 hod., účasť absolventov na promócii je podmienená nácvikom. […]