Eventy

Skúškové obdobie

Sídlo Inštitútu manažmentu Hajdóczyho č. 1, Trnava, Slovakia, Slovakia (Slovak Republic)

Počas tohto obdobia bude prebiehať pre nekončiacich študentov IM UCM skúškové obdobie z predmetov letného semestra.