Hájek Oldřich
Hajdóczyho 1, miestnosť 428

Portal VS IM Scopus. Web of Science ORCID_iD

doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA

docent

Životopis

Je absolventom magisterského, doktorandského štúdia a rigorózneho pokračovania na Prírodovedeckej fakulte Ostravskej univerzity, v študijnom programe zameranom do oblasti Geografie a Enviromentálnej geografie, v špecializácii na sociálny a regionálny rozvoj. Počas štúdií pôsobil päť rokov na svojej alma mater ako pomocná vedecká sila v sekcii Kartografie a topografie. Prvé profesijné skúsenosti (2002 – 2004) získal ako ekonomický redaktor pre Českú informačnú agentúru, kde záujmovou oblasťou bolo reportovanie hospodárskych výsledkov významných priemyselných podnikov Moravskoslezska. V tomto období (2003 – 2005) sa začal venovať problematike strategického plánovania v regionálnom rozvoji, kde v spolupráci so spoločnosťou Media Content realizoval prvé strategické dokumenty rozvoja obcí v Moravskoslezskom kraji, ako hlavný projektový manažér realizačného tímu.

V roku 2004 nastúpil do pozície asistenta na Fakultu managementu a ekonomiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Záujem o prehĺbenie profesijných zručností znamenal tiež nástup na pozíciu vedúceho Oddelenia koncepcií a analýz Odboru strategického rozvoja Zlínskeho kraja (2007 – 2010). V tejto vedúcej pozícii bol zodpovedný za komplexné strategické plánovanie Zlínskeho kraja, ako v rovine všeobecnej, tak v rovine tematických koncepcií. Počas svojho pôsobenia v Zlínskom kraji neopustil akademické prostredie a v rámci čiastkového úväzku aj naďalej odovzdával nadobudnuté skúsenosti ďalším generáciám študentov. S tímom spolupracovníkov realizoval viaceré odborné projekty a tiež získal významné vedecké projekty typu GAČR, či TAČR. V roku 2013 sa habilitoval (doc.) na Provozně ekonomickej fakulte Českej zemědělskej univerzite v Prahe, v programe Hospodárska politika a správa, odbor Regionálny a sociálny rozvoj. Neoddeliteľnou súčasťou profesijného života docenta Hájeka je širšia problematika v oblasti nehnuteľností a realitného trhu. Od roku 2016 je konateľom právnických osôb, ktoré sú aktívne na realitnom trhu a zameriavajú sa vo svojej činnosti aj na revitalizáciu a následný prenájom objektov a komerčných nehnuteľností. Tiež je zodpovedný za strategické smerovanie niekoľkých objektov, orientovaných do oblasti služieb turizmu – hotelov a reštaurácií.

Vzdelanie

  • doc., Hospodárska politika a správa - Regionálny a sociálny rozvoj, Provozně ekonomická fakulta Českej zemědelskej univerzity, Praha
  • Ph.D., Enviromentálna geografia, Prírodovedecká fakulta Ostravskej univerzity, Ostrava
  • RNDr., Geografia - Sociálna geografia a regionálny rozvoj, Prírodovedecká fakulta Ostravskej univerzity, Ostrava

Odborné zameranie

  • Malé a stredné podnikanie
  • Regionálny rozvoj
  • Hospodárska politika