Imatrikulácie študentov prvého ročníka

Tohtoročné imatrikulácie študentov prvého ročníka bakalárskeho denného štúdia IM UCM sa uskutočnia v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ulici v Trnave. Slávnosť bude prebiehať v stredu 22. novembra 2023 o 8.30 hod.

Nácvik imatrikulačného aktu sa uskutoční 22. novembra 2023 od 7.30 hod. do 8.30 hod.

Účasť študentov na imatrikuláciách je povinná.

Zúčastnených študentov prosíme, aby dodržali dress code – formálne spoločenské oblečenie. V rámci hygienických opatrení Vás zároveň žiadame priniesť si vlastné písacie potreby.