Neprítomnosť študijnej referentky

Dovoľujeme si informovať študentov, že študijná referentka IM – p. Monika Mešová nebude prítomná na pracovisku do 24. januára 2023 zo zdravotných dôvodov. V nevyhnutných prípadoch zastupuje Ing. Miroslava Lukačovičová, I. poschodie Nám. J. Herdu, č. d. 111a.