Zážitkový deň svetla

Zážitkové centrum vedy Aurelium v utorok 16. mája 2023 organizovalo ,,Zážitkový deň svetla“ a Inštitút manažmentu UCM s projektom 2020-1-SK01-KA201-078391 AR Physics Made for Students (ARPhymedes) bol jeho súčasťou. Počas Medzinárodného dňa svetla si mali možnosť návštevníci vyskúšať aj rozšírenú realitu vo výuke fyziky, ktorej sa v rámci nášho projektu venujeme. Aj vďaka nemu mali možnosť účastníci podujatia zistiť, že „Fyzika nie je len teória, ale vie byť aj zábava a zásluhou využitia rozšírenej reality je dosiahnuteľná a uchopiteľná pre každého.“

Viac o projekte je možné nájsť na:  https://arphymedes.eu/